>>>  Laatst gewijzigd: 24 maart 2024   >>>  Naar www.emo-level-4.nl  
Ik

Filosofie en de waan van de dag

Start Filosofie Kennis Normatieve rationaliteit Waarden in de praktijk Mens en samenleving Techniek

Citaat

"Ik vind dat de filosofie in Nederland niet uitkomt boven het niveau van de journalistiek. Daar vind ik ze wel tamelijk goed in. Het zijn goede lezers, braaf, met keurige interpretaties maar nooit virtuoos, nooit moedig." Conny PALMEN - Filosofie Magazine juni 1993, p. 19

Filosofie

Ze zijn er altijd geweest, filosofen en denkers en onderzoekers, mensen voor wie het bijna een levensnoodzaak is om antwoorden te vinden op fundamentele vragen.

De een onderzoekt dit, de ander dat. Soms zeggen en schrijven ze briljante dingen, soms slaan ze in hun zoektocht volkomen de plank mis. Het gaat zoals met elke passie: soms beweegt ze intens en soms maakt ze bewegingloos. Passie en passiviteit, inzicht en dogma, het is er allemaal in de filosofie, het is er allemaal bij mij.

Wat voor filosofie kun je hier aantreffen?

In de kern ben ik echt door en door een scepticus, een ongelovige Thomas. Dat speelt een grote rol in mijn benadering van alles: ik wil dat wat mensen beweren en dus ook wat ik zelf beweer onderbouwd wordt met argumenten of uitleg. Maar... er zijn zo veel, soms erg belangrijke, zaken waarbij dat niet zo simpel ligt. Leg maar eens aan iemand uit waarom je iets mooi of lelijk vindt, of waarom je iets zo belangrijk vindt. Normatieve overtuigingen, intuïties… allemaal zaken waarover helder en betrouwbaar praten erg lastig is.

Hoe dan ook, omdat ik sceptisch sta tegenover wat mensen allemaal beweren en voor waar houden, heb ik natuurlijk altijd belangstelling gehad voor taal, kennisverwerving, argumentatie, wetenschapsfilosofie, en normatieve analyses. Wat bedoelen mensen met wat ze zeggen? Wat is er waar en wat niet aan wat ze beweren en waarom? Kloppen hun redeneringen? Vanuit welke waarden en normen oordelen ze over dingen? Dat soort vragen.

Daarnaast hebben mijn scepsis en mijn betrokkenheid bij mens en maatschappij er toe geleid dat ik een hekel heb aan allerlei vormen van dogmatisme. Dat dogmatisme — in religie, wetenschap, onderwijs, politiek, economie, technologie, maar ook in een groot deel van de academische filosofie — maakt deze samenleving helaas niet tot de beste van alle werelden. Het is mijn overtuiging dat mensen er altijd bekaaid vanaf zullen komen zolang god, kerk, natie, volk, geld, techniek, en dergelijke boven het belang van concrete mensen gesteld worden. En helaas gebeurt dat elke dag en overal.

Zie voor meer over mijn insteek het deel Over filosofie.