>>>  Laatst gewijzigd: 17 november 2022  
Ik

Filosofie en de waan van de dag

Startpagina Glossen Weblog Boeken op emo-level-4.nl Uitwerkingen

Taal

Linguïstische relativiteit

Dit onderdeel heb ik ooit tijdens mijn filosofiestudie geschreven en dat is dus héél lang geleden. Ik heb geen idee hoe het tegenwoordig staat met het besproken onderwerp. Maar sommige onoplosbare problemen zijn desondanks goede inspiratiebronnen en die hypothese van linguïstische relativiteit biedt allerlei interessante uitkijkjes naar andere filosofische en wetenschappelijke disciplines, thema's etc. Vandaar dat ik de tekst toch opgenomen heb.

Vanuit die hypothese kom je bijvoorbeeld gemakkelijk uit bij de kennissociologie ('Wissenssoziologie', 'sociology of knowledge'): je kunt de hypothese benaderen als een deelprobleem er van, die probeert de samenhang te analyseren tussen wat we kunnen weten en de historische of de sociaal-culturele omstandigheden.

De kennissociologie blijkt op haar beurt sterk verbonden met de kennistheorie. Mannheim (1970) besteedt daar veel aandacht aan, terwijl ook veel andere artikelen in Curtis / Petras (1970) aan deze problematiek gewijd zijn.

Tenslotte wil ik nog Georg Klaus noemen die weliswaar een materialistische kennistheorie verdedigt maar daarnaast duidelijk wil maken dat logica, semiotiek, informatica en cybernetica belangrijk kunnen zijn voor de kennistheorie. Het lijkt inderdaad geen slechte gedachte om de - zoals uit het hiernavolgende zal blijken - zo ingewikkelde wisselwerking tussen persoon en wereld met behulp van cybernetische modellen wat doorzichtiger te maken.

Er zijn met andere woorden genoeg wetenschappelijke disciplines en wijsgerige stromingen die betrekking hebben op de relatie tussen mens en wereld en daarom veel verheldering kunnen bieden ten aanzien van de functie die taal heeft in de interpretatie van de wereld.

Maar goed: over naar die Hypothese van Linguïstische Relativiteit. Lees en huiver. Volg het menu aan de rechterkant.