>>>  Laatst gewijzigd: 18 maart 2024   >>>  Naar www.emo-level-4.nl  
Ik

Filosofie en de waan van de dag

Start Filosofie Kennis Normatieve rationaliteit Waarden in de praktijk Mens en samenleving Techniek

Gebruik van teksten en foto's

Ik ben een erg groot voorstander van het delen van informatie en kennis. Van de andere kant wil ik niet dat andere mensen met de eer gaan strijken voor teksten die ik geschreven heb.

Ook wil ik niet dat andere mensen geld proberen te verdienen met mijn teksten, dus met dingen die ze zelf helemaal niet geproduceerd hebben. Vandaar dat ik een paar regels stel aan wat je met het materiaal op deze website mag doen. Ik gebruik daarvoor de gedachten van de Creative Commons - beweging.

Het omgekeerde geldt overigens ook: ik wil niet met de eer gaan strijken voor teksten en foto's die andere mensen gemaakt hebben.

Creative Commons

Creative Commons License Werk van Ger de Gooijer is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding - Niet-commercieel - Geen Afgeleide werken 3.0 Nederland licentie.

Je mag simpel gezegd mijn teksten kopiëren, verspreiden, tonen en zo verder onder de volgende voorwaarden:

Bij verspreiding van mijn teksten moet je de hierboven genoemde licentievoorwaarden kenbaar maken. Dat kan bijvoorbeeld door naar deze webpagina te verwijzen. Sommige van deze voorwaarden kunnen vervallen wanneer je tevoren toestemming van me krijgt. Mail naar het emailadres info@emo-level-8.nl voor het vragen van die toestemming.

Gebruik van tekst en foto's van anderen op deze website

Alle teksten op deze website zijn door mijzelf geschreven. Wel citeer ik regelmatig teksten van anderen. Ik doe dat met name en uitgebreid bij mijn samenvattingen van boeken. Waar ik teksten van anderen citeer geef ik een bronvermelding die verwijst naar boeken of websites.

Heel af en toe gebruik ik foto's en ander beeldmateriaal van anderen. Ook hier vermeld ik de bronnen zo veel mogelijk. Bij beeldmateriaal dat ik via Internet heb verkregen, is dat niet altijd mogelijk. Ook toestemming vragen is niet altijd mogelijk, omdat de fotograaf of maker onbekend is. Ik ga ervan uit dat de voorkanten van boeken enz. die ik gebruik door iedereen gebruikt mogen worden (publiek domein).

Mail naar het emailadres info@emo-level-8.nl, wanneer je bezwaar wilt maken tegen mijn gebruik van jouw teksten of afbeeldingen. Dan kan ik een en ander verwijderen of aanpassen of je naam vermelden.